Dowiedz się więcej na temat projektu „Ciemności Kryją Ziemię”

06.10.2018 Konferencja w Krakowie

Program konferencji dla nauczycieli w ramach
edukacyjnego programu „Ciemności Kryją Ziemię”
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

 KRAKÓW 06.10.2018
Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2

 

WYKŁADY:

10:00–10:50; Dagmara Swałtek-Niewińska /IFiS PAN/

Trzeci etap Zagłady w miejscowościach podkrakowskich. Pomoc i samopomoc”

 

11:00–11:50; dr Martyna Grądzka-Rejak /IPN Warszawa/

W przededniu Zagłady. Życie codzienne kobiet podczas okupacji”

 

12:00–12:50 prof. Anna Zapalec /UP Kraków/

Powojenne przesiedlenia i migracje Żydów z Galicji Wschodniej do Polski”

 

13:00–13:30 przerwa obiadowa

 

WARSZTATY:

13:30–14:30 Edyta Danielska /ZSS SPLOT/

Seminarium sokratejskie jako metoda pracy z tekstami holocaustowymi”

 

14:40–15:40 dr Piotr Trojański /UP Kraków/

Edukacja o Holokauście w Polsce i na świecie – wyzwania i kontrowersje”

 

Każdy uczestnik seminarium otrzyma materiały edukacyjne i książkę prof. Dariusza Libionki pt. „Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie”. Ci z Państwa, którzy zdecydują się później pracować z uczniami, dodatkowo otrzymają obszerna pozycję „Wybór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich” wraz z ćwiczeniami.

 

 GLOBAL BIZ SUMMIT — Kraków

 

Nasi wykładowcy:

Dagmara Swałtek-Niewińska kulturoznawczyni, doktorantka w IFiS PAN. Autorka publikacji dotyczących losów Żydów w okupowanym Krakowie i miejscowościach podkarpackich, w tym w II tomie „Dalej jest noc. Los Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polskipod red. B. Engelking i J. Grabowskiego. Zajmuje się problematyką sieci społecznych i ich wpływu na szanse ocalenia. Przygotowuje rozprawę na temat strategii przetrwania Żydów w miejscowościach podkarpackich.

 

Martyna Grądzka-Rejak – historyk, judaista, doktor nauk humanistycznych, pracownik BBH IPN, stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Autorka licznych artykułów, publikacji, m.in. książki „Przerwane dzieciństwo. Losy dzieci żydowskich Domu Sierot przy ul. Dietla 64 w Krakowie podczas okupacji niemieckiej” oraz „Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie (1939-1945)”.

 

Anna Zapalec – prof. dr hab., historyk, prodziekan Wydziału Humanistycznego UP w Krakowie. Zajmuje się badawczo problematyką drugiej wojny światowej w kontekście dziejów Polski, a zwłaszcza sowietyzacją wschodnich ziem polskich w latach 1939-1941, losami obywateli polskich represjonowanych w ZSRR oraz stosunkami polsko – brytyjskimi po 1939. Autorka rozdziału w tym w II tomie „Dalej jest noc. Los Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski” pod red. B. Engelking i J. Grabowskiego.

 

Nasi warsztatowcy:

Edyta Danielska – polonistka, dyrektor SP w Mszalnicy w latach 2015–2018, od 2018 dyrektor ZSS Splot w Nowym Sączu, członek Sadeckiego Sztetlu, liderka Forum Dialogu

 

Piotr Trojański – doktor, historyk, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, doradca akademicki w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, kierownik studiów podyplomowych „Totalitaryzm – Nazizm – Holokaust”. Prowadzi badania z zakresu historii Żydów polskich i nauczania o Holokauście. Jest współautorem pierwszego w Polsce programu i podręcznika do nauczania o Holokauście. Członek polskiej delegacji w Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research.

  • Nomina Rosae
  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu
  • MCDN
  • MCDN
  • MCDN
  • MCDN
  • MCDN
Projekt w całości finansowany ze środków Województwa Małopolskiego