Dowiedz się więcej na temat projektu „Ciemności Kryją Ziemię”

13.10.2018 Konferencja w Chrzanowie

Program konferencji dla nauczycieli w ramach
edukacyjnego programu „Ciemności Kryją Ziemię”
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

CHRZANÓW 13.10.2018
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Broniewskiego 10C

 

WYKŁADY:

 

10:00–10:50; dr Alicja Bartuś

Holocaust a inne zbrodnie ludobójstwa. Zarys problemu”

 

11:00–11:50; Zbigniew Razowski

Relacje polsko-żydowskie w powiecie chrzanowskim przed II Wojną Światową jako przyczynek do badań nad Shoa”

 

12:00–12:50 Marta Janczewska /ŻIH/

«Są dwie wojny – głodowa i wojna od kul. Wojna głodowa jest gorsza...» Głód w getcie jako element eksterminacji pośredniej”

 

13:00–13:30 przerwa obiadowa

 

WARSZTATY:

 

13:30–14:30 dr Łukasz Połomski /Fundacja Nomina Rosae – Sądecki Sztetl/

Szkoła jako lokalne centrum pamięci historycznej”

 

14:40–15:40 dr Piotr Trojański /UP Kraków/

Edukacja o Holokauście w Polsce i na świecie – wyzwania i kontrowersje”

 

Każdy uczestnik seminarium otrzyma materiały edukacyjne i książkę prof. Dariusza Libionki pt. „Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie”. Ci z Państwa, którzy zdecydują się później pracować z uczniami, dodatkowo otrzymają obszerna pozycję „Wybór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich” wraz z ćwiczeniami.

 

 GLOBAL BIZ SUMMIT — konferencja Chrzanów

Nasi wykładowcy:

 Alicja Bartuś – politolożka, dr nauk humanistycznych, dyrektor i wykładowca w INB w WSB w Chrzanowie. Specjalizuje się w porównywaniu mechanizmów zbrodni ludobójstwa i zbrodni totalitarnych w XX w. oraz edukacji na rzecz praw człowieka. Autorka wielu projektów związanych z edukacja młodzieży, redaktorka kilkudziesięciu książek. Przewodnicząca Zarządu Fundacji na Rzecz MDSM w Oświęcimiu. Kieruje Oświęcimskim Forum Praw Człowieka.

 

Zbigniew Razowski – absolwent UP im. KEN, wydział Historii i Archiwistyki. Laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok 2016/2017. Laureat pierwszej nagrody w Ogólnopolskim Akademickim Konkursie Historycznym o nagrodę Min. SWiA w kategorii artykuł popularnonaukowy. Uczestnik wielu projektów naukowo-badawczych, w tym z kooperacją uczelni z Izraela oraz Niemiec. Publikacje naukowe: „Na cztery świata strony. Losy Żydów chrzanowskich podczas Holokaustu”,Pochówki żydowskich ofiar zbrodni i represji niemieckich w okolicy Trzebini” [w:] „«Żołnierze niezłomni» ziemi olkuskiej. Historia i pamięć”.

 

Marta Janczewska – literaturoznawczyni, pracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma, członek CBnZŻ przy IFiS PAN, autorka licznych artykułów m.in. w „Midraszu”, „Tekstach Drugich”, „Kulturze Społecznej” oraz w książkach zbiorowych, opracowała m.in. tom 12 w ramach serii „Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy” –Rada Żydowska w Warszawie” – oraz tom 24: „Obozy pracy przymusowej”.

 

Nasi warsztatowcy:

 Łukasz Połomski – dr nauk humanistycznych, historyk, dyrektor programu historycznego Sądecki Sztetl działającego w ramach Fundacji Nomina Rosae, nauczyciel nowosądeckich szkół m.in. ZSS Splot, SP nr 20. Autor licznych artykułów popularyzujących dzieje miasta Nowego Sącza oraz regionu. Uhonorowany nagrodą „Chroniąc Pamięć”, tytułem „Człowiek Roku 2015 Gazety Krakowskiej”, wyróżniony w konkursie im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”.

 

Piotr Trojański – doktor, historyk, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, doradca akademicki w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, kierownik studiów podyplomowych „Totalitaryzm – Nazizm – Holokaust”. Prowadzi badania z zakresu historii Żydów polskich i nauczania o Holokauście. Jest współautorem pierwszego w Polsce programu i podręcznika do nauczania o Holokauście. Członek polskiej delegacji w Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research.

  • Nomina Rosae
  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu
  • MCDN
  • MCDN
  • MCDN
  • MCDN
  • MCDN
Projekt w całości finansowany ze środków Województwa Małopolskiego