Dowiedz się więcej na temat projektu „Ciemności Kryją Ziemię”

20.10.2018 Konferencja w Nowym Targu

Program konferencji dla nauczycieli w ramach
edukacyjnego programu „Ciemności Kryją Ziemię”
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

NOWY TARG, 20.10.2018,
Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica, ul. Wojska Polskiego 9

 

WYKŁADY:

 10:00–10:50; Karolina Panz /CbnZŻ IFiS PAN/

Żydzi na Podhalu-historia odtwarzana”

 

11:00–11:50; dr. Alicja Bartuś

Holocaust a inne zbrodnie ludobójstwa. Zarys problemu”

 

12:00–12:50 Alina Skibińska /IFiS PAN/

Trzecia faza Zagłady 1942–1945. Możliwości i szanse przetrwania”

 

13:00–13:30 przerwa obiadowa

 

WARSZTATY:

 13:30–14:30 dr Łukasz Połomski /Fundacja Nomina Rosae – Sądecki Sztetl/

Szkoła jako lokalne centrum pamięci historycznej”

 

14:40–15:40 dr Agnieszka Haska /ŻIH/

W poszukiwaniu źródeł i świadectw”

 

Każdy uczestnik seminarium otrzyma materiały edukacyjne i książkę prof. Dariusza Libionki pt. „Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie”. Ci z Państwa, którzy zdecydują się później pracować z uczniami, dodatkowo otrzymają obszerna pozycję „Wybór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich” wraz z ćwiczeniami.

 

 

 

Nasi wykładowcy:

Karolina Panz – socjolożka, doktorantka w ISNS UW. Bada losy Żydów nowotarskich w czasie Zagłady i w okresie powojennym. Laureatka Nagrody im. Israela Gutmana za artykuł „Dlaczego oni którzy tyle przecierpieli i przetrzymali musieli zginąć”, autorka rozdziału w II tomie „Dalej jest noc. Los Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski” pod red. B. Engelking i J. Grabowskiego.

 

Alicja Bartuś – politolożka, dr nauk humanistycznych, dyrektor i wykładowca w INB w WSB w Chrzanowie. Specjalizuje się w porównywaniu mechanizmów zbrodni ludobójstwa i zbrodni totalitarnych w XX w. oraz edukacji na rzecz praw człowieka. Autorka wielu projektów związanych z edukacja młodzieży, redaktorka kilkudziesięciu książek. Przewodnicząca Zarządu Fundacji na Rzecz MDSM w Oświęcimiu. Kieruje Oświęcimskim Forum Praw Człowieka.

 

Alina Skibińska – historyk, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, związana zawodowo z the United States Holocaust Memorial Museum. Członek Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Autorka artykułów i publikacji naukowych dotyczących historii Żydów polskich, w szczególności Holocaustu i okresu tuż po wojnie. Współautorka Podręcznika do nauczania o Holocauście”.

 

 

Nasi warsztatowcy:

Łukasz Połomski – dr nauk humanistycznych, historyk, dyrektor programu historycznego Sądecki Sztetl działającego w ramach Fundacji Nomina Rosae, nauczyciel nowosądeckich szkół m.in. ZSS Splot, SP nr 20. Autor licznych artykułów popularyzujących dzieje miasta Nowego Sącza oraz regionu. Uhonorowany nagrodą „Chroniąc Pamięć”, tytułem „Człowiek Roku 2015 Gazety Krakowskiej”, wyróżniony w konkursie im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”.

 

Agnieszka Haska – antropolog kultury, doktor nauk humanistycznych, członkini CBnZŻ przy IFiS PAN, opracowała „Wśród zatrutych noży” T. Obremskiego. Autorka książki „Hańba! Opowieść o polskiej zdradzie”.

  • Nomina Rosae
  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu
  • MCDN
  • MCDN
  • MCDN
  • MCDN
  • MCDN
Projekt w całości finansowany ze środków Województwa Małopolskiego