Dowiedz się więcej na temat projektu „Ciemności Kryją Ziemię”

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu

W ramach projektu dwie uczennice I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza - przybliżyły postać absolwenta szkoły Emanuela Ringelbluma. Był on  historykiem, pedagogiem, działaczem społecznym, twórcą podziemnego archiwum getta warszawskiego. Zamordowany został przez okupantów niemieckich. Stworzone przez niego archiwum wpisane zostało na listę UNESCO „Pamięć Świata” jako zabytek światowego dziedzictwa, jest unikalnym zbiorem dokumentów stanowiących jedno z najważniejszych świadectw o Zagładzie Żydów polskich. Prezentacja uczennic odbyła się – 10 marca 2019 r. -  w Kinie „Sokół” przed projekcją filmu "Kto napisze naszą historię " w reżyserii Roberty Grossman.
 Grupa uczniów biorących udział w projekcie  uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do  Bełżca, Markowej i Muzeum POLIN  Warszawie oraz w warsztatach dla uczniów prowadzonych przez edukatora projektu dr Marię Molendę.
Wzięli oni również udział w Akcji Żonkile, której towarzyszyło hasło "Łączy nas pamięć ".
Społeczno-edukacyjna akcja "Żonkile", organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskim POLIN, ma na celu propagowanie wiedzy na temat powstania w getcie warszawskim.
Grupa projektowa uczniów przeprowadziła cztery  lekcje (trzy  w I LO i jedną  w Liceum Akademickim) dotyczące tematyki powstania w getcie warszawskim.

 

onkile 

 Uczniowie I LO uczestniczyli w akcji

"Żonkil".

   
wystawa

„Jestem stąd. Polska wielu narodów”

wystawa edukacyjna, prezentowana

w I LO w Nowym Sączu.

   
tablicaNSjpg

Tablica upamiętniająca śmierć 81. sądeckich Żydów,

którzy zginęli w 1942 roku z rąk Niemców.

Znajduje się na fasadzie kamienicy przy

ul. Franciszkańskiej 8 w Nowym Sączu.

fot. uczestnicy projektu

Aneta Grabowska
Opiekun projektu
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu

  • Nomina Rosae
  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu
  • MCDN
  • MCDN
  • MCDN
  • MCDN
  • MCDN
Projekt w całości finansowany ze środków Województwa Małopolskiego