Dowiedz się więcej na temat projektu „Ciemności Kryją Ziemię”

22.09.2018 Konferencja w Nowym Sączu

Program konferencji dla nauczycieli w ramach
edukacyjnego programu „Ciemności Kryją Ziemię”
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

NOWY SĄCZ, 22.09.2018
MCDN ODN Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 61

 WYKŁADY:

10:00–10:50; prof. Dariusz Libionka /CbnZŻ IFiS PAN/
Akcja Reinhardt – sprawcy, ofiary, świadkowie”

 

11:00–11:50; dr Martyna Grądzka-Rejak /IPN Warszawa/
W przededniu Zagłady. Życie codzienne kobiet podczas okupacji”

 

12:00–12:50 Marta Janczewska /ŻIH/
«Są dwie wojny – głodowa i wojna od kul. Wojna głodowa jest gorsza...» Głód w getcie jako element eksterminacji pośredniej”

 

13:00–13:30 przerwa obiadowa

 

WARSZTATY:

13:30–14:30 dr Łukasz Połomski /Fundacja Nomina Rosae – Sądecki Sztetl/
Szkoła jako lokalne centrum pamięci historycznej”

 

14:40–15:40 Edyta Danielska /ZSS SPLOT/
Seminarium sokratejskie jako metoda pracy z tekstami holocaustowymi”

 

Każdy uczestnik seminarium otrzyma materiały edukacyjne i książkę prof. Dariusza Libionki pt. „Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie”. Ci z Państwa, którzy zdecydują się później pracować z uczniami, dodatkowo otrzymają obszerna pozycję „Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich” wraz z ćwiczeniami.

GLOBAL BIZ SUMMIT — konferencja Nowy Sącz

 

Nasi wykładowcy:

Dariusz Libionka – historyk, prof. dr hab. IFiS PAN, kierownik działu naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku. Redaktor naczelny rocznika Zagłada Żydów. Studia i Materiały Autor licznych publikacji i artykułów, w tym książki „Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Zarys problematyki”.

 

Martyna Grądzka-Rejak – historyk, judaista, doktor nauk humanistycznych, pracownik BBH IPN, stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Autorka licznych artykułów, publikacji, m.in. książki „Przerwane dzieciństwo. Losy dzieci żydowskich Domu Sierot przy ul. Dietla 64 w Krakowie podczas okupacji niemieckiej” oraz „Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie (1939-1945)”.

 

Marta Janczewska – literaturoznawczyni, pracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma, członek CBnZŻ przy IFiS PAN, autorka licznych artykułów m.in. w „Midraszu”, „Tekstach Drugich”, „Kulturze Społecznej” oraz w książkach zbiorowych, opracowała m.in. tom 12 w ramach serii „Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy” –Rada Żydowska w Warszawie” – oraz tom 24: „Obozy pracy przymusowej”.

 

Nasi warsztatowcy:

Łukasz Połomski – dr nauk humanistycznych, historyk, dyrektor programu historycznego Sądecki Sztetl działającego w ramach Fundacji Nomina Rosae, nauczyciel nowosądeckich szkół m.in. ZSS Splot, SP nr 20. Autor licznych artykułów popularyzujących dzieje miasta Nowego Sącza oraz regionu. Uhonorowany nagrodą „Chroniąc Pamięć”, tytułem „Człowiek Roku 2015 Gazety Krakowskiej”, wyróżniony w konkursie im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”.

 

Edyta Danielska – polonistka, dyrektor SP w Mszalnicy w latach 2015–2018, od 2018 dyrektor ZSS Splot w Nowym Sączu, członek Sadeckiego Sztetlu, liderka Forum Dialogu

 

PROGRAM KONFERENCJI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

  • Nomina Rosae
  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu
  • MCDN
  • MCDN
  • MCDN
  • MCDN
  • MCDN
Projekt w całości finansowany ze środków Województwa Małopolskiego