Dowiedz się więcej na temat projektu „Ciemności Kryją Ziemię”

Sprawozdanie ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego i Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie, zdecydowały o podjęciu wspólnych działań w zakresie realizacji projektu "Ciemności kryją ziemię". Współpraca opierała się na wzajemnej integracji i wymianie doświadczeń a także wspólnym poznawaniu historii i losów ludności żydowskiej Starego Sącza i wydarzeń związanych z tragedią Holokaustu.

Sprawozdanie z realizacji projektu --> pobierz plik pdf

Pomnik nad Popradem - miejsce kaźni 95 osób pochodzenia żydowskiego zamordowanych przez Niemców w sierpniu 1942 roku. Pomnik nad Popradem - miejsce kaźni 95 osób pochodzenia żydowskiego zamordowanych przez Niemców w sierpniu 1942 roku.
  • Nomina Rosae
  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu
  • MCDN
  • MCDN
  • MCDN
  • MCDN
  • MCDN
Projekt w całości finansowany ze środków Województwa Małopolskiego