Dowiedz się więcej na temat projektu „Ciemności Kryją Ziemię”

Szkoła Podstawowa w Morawczynie

  14 marca 2019r. byliśmy na wycieczce w Nowym Targu. Zwiedziliśmy Cmentarz żydowski przy ul. Jana Pawła II, obejrzeliśmy budynki dawnych bożnic przy ul. Nadwodniej i Szaflarskiej oraz budynek przedwojennej synagogi na ul. Jana Kazimierza(obecnie kino "Tatry"), zapaliliśmy znicze na grobie Milke Reinera w nowotarskim lesie naprzeciwko Castoramy.
     Najbardziej fascynującym miejscem dla nas okazał się j Cmentarz Żydowski przy ulicy Jana Pawła II. Aby wejść na jego teren musieliśmy uzyskać zgodę Gminy Żydowskiej mającej siedzibę w Krakowie. Cmentarz nie jest perłą architektury, ale dla nas był wspaniałą lekcją historii. Zobaczyliśmy zabytkowe macewy, na których znajdowały się napisy tylko w języku jidysz, ale również takie, na których były  napisy w języku polskim. Lata ostatnich pochówków przypadają na czas wojny – po wojnie nikogo już tam nie pochowano. Na grobach nie znaleźliśmy zdjęć ani podobizn zmarłych zgodnie z zasadami judaizmu. Spotkaliśmy się natomiast z  symboliczną ornamentyką taką jak korona, dzban czy menora oraz gwiazd Dawida.. Znaleźliśmy również  pozostałości fundamentów po ohelu w, w którym pochowano rabina. Dzisiaj tego budynku już nie ma. Na jego miejscu stoli nowa macewa z napisami w języku jidysz. Przy pomnikach  i niektórych grobach zobaczyliśmy pozostawione przez odwiedzających symboliczne kamienie oraz znicze przywiezione z Izraela. Najwięcej było ich przy macewie rabina. Pod każdym zostawionym kamieniem znajdował się list z kilkoma zdaniami w jidysz. Były również wypowiedzi zajmujące kartkę A-4.

Informacja o projekcie "Ciemności kryja ziemię" na stronie  --> szkoły.

Sprawozdanie z realizacji projektu --> pobierz plik pdf

 Opiekun projektu:  Barbara Rusin

Menora pięcioramienna Menora pięcioramienna
Symboliczna korona Symboliczna korona
Grób Władysława Patkowskiego- Milke Reinera Grób Władysława Patkowskiego- Milke Reinera
  • Nomina Rosae
  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu
  • MCDN
  • MCDN
  • MCDN
  • MCDN
  • MCDN
Projekt w całości finansowany ze środków Województwa Małopolskiego