Dowiedz się więcej na temat projektu „Ciemności Kryją Ziemię”

29.09.2018 Konferencja w Tarnowie

Program konferencji dla nauczycieli w ramach
edukacyjnego programu „Ciemności Kryją Ziemię”
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

TARNÓW, 29.09.2018
MCDN ODN Tarnów, ul. Nowy Świat 30

 

WYKŁADY:

 10:00–10:50; prof. Dariusz Libionka /CbnZŻ IFiS PAN/

Akcja Reinhardt – sprawcy, ofiary, świadkowie”

 

11:00–11:50; Leszek Gorycki /UP Kraków/

Problemy nauczania o Holokauście”

 

12:00–12:50 prof. Leszek Hońdo

Żydzi w Tarnowie i ich Zagłada”

 

13:00–13:30 przerwa obiadowa

 

WARSZTATY:

 13:30–14:30 dr Łukasz Połomski /Fundacja Nomina Rosae – Sądecki Sztetl/

Szkoła jako lokalne centrum pamięci historycznej”

 

14:40–15:40 Edyta Danielska /ZSS SPLOT/

Seminarium sokratejskie jako metoda pracy z tekstami holocaustowymi”

 

Każdy uczestnik seminarium otrzyma materiały edukacyjne i książkę prof. Dariusza Libionki pt. „Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie”. Ci z Państwa, którzy zdecydują się później pracować z uczniami, dodatkowo otrzymają obszerna pozycję „Wybór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich” wraz z ćwiczeniami.

 

 GLOBAL BIZ SUMMIT — konferencja Tarnów

 

Nasi wykładowcy:

 Dariusz Libionka – historyk, prof. dr hab. IFiS PAN, kierownik działu naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku. Redaktor naczelny rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” Autor licznych publikacji i artykułów w tym „Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Zarys problematyki”.

 

Leszek Gorycki – politolog, historyk, pedagog, doktorant w IH UP w Krakowie. Dyrektor Niepublicznego LO „U Konarskiego” w Tarnowie. Zainteresowania badawcze: historia organizacji paramilitarnych, problematyka jeńców w działaniach wojennych, miejsca pamięci w edukacji historycznej, organizacje społeczne mniejszości narodowych i etnicznych w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce. Uczestnik Letniej Szkoły Nauczania o Holokauście I i II stopnia w Yad Vashem w Jerozolimie. Współautor wystawy edukacyjnej Jestem stąd. Polska ojczyzna wielu narodów (2012). Autor artykułów, m.in. „Wybrane problemy nauczania o Holokauście w perspektywie projektu nowej podstawy programowej”.

 

Leszek Hońdo – prof. dr hab., kierownik Zakładu Kultury Żydów w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprzewodniczący Komisji Historii i Kultury Żydów Polskiej Akademii Umiejętności. Zajmuje się kulturą Żydów, cmentarzami żydowskimi, hebrajską epigrafiką i myślą żydowską. Autor m.in. publikacji: „Dom przedpogrzebowy przy Żydowskim Nowym Cmentarzu w Krakowie”, „Hebrajska epigrafika nagrobna w Polsce”, a także kilku książek o żydowskich cmentarzach w Polsce.

 

Nasi warsztatowcy:

 Łukasz Połomski – dr nauk humanistycznych, historyk, dyrektor programu historycznego Sądecki Sztetl działającego w ramach Fundacji Nomina Rosae, nauczyciel nowosądeckich szkół m.in. ZSS Splot, SP nr 20. Autor licznych artykułów popularyzujących dzieje miasta Nowego Sącza oraz regionu. Uhonorowany nagrodą „Chroniąc Pamięć”, tytułem „Człowiek Roku 2015 Gazety Krakowskiej”, wyróżniony w konkursie im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”.

 

Edyta Danielska – polonistka, dyrektor SP w Mszalnicy w latach 2015–2018, od 2018 dyrektor ZSS Splot w Nowym Sączu, członek Sadeckiego Sztetlu, liderka Forum Dialogu

  • Nomina Rosae
  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu
  • MCDN
  • MCDN
  • MCDN
  • MCDN
  • MCDN
Projekt w całości finansowany ze środków Województwa Małopolskiego