Dowiedz się więcej na temat projektu „Ciemności Kryją Ziemię”

Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie

Działania podjęte w ramach projektu edukacyjnego „Ciemności kryją ziemię” w Zespole  Szkół Technicznych  w Tarnowie:

1. Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu – 27 stycznia 2019 r. została wykonana gazetka szkolna przez uczennice z klasy IA.


2. 5 lutego 2019 r. w ramach: „Dni Kultury Szkolnej” został przeprowadzony wśród  uczniów klasy I A, IV IB oraz ochotników z innych klas test wiedzy dotyczący Międzynarodowego Dnia Pamięci  o Ofiarach Holokaustu. Trzej najlepsi uczestnicy testu otrzymali nagrody. Test był przygotowany w formie prezentacji multimedialnej i uzupełniony wykładem nauczyciela. Celem konkursu było utrwalenie wiedzy na temat zagłady Żydów podczas II wojny światowej.


3. Uczennice z klasy IA biorące udział w projekcie przygotowały prezentację multimedialną, którą zaprezentowały klasie podczas lekcji historii 12 marca 2019 r. Temat prezentacji to sytuacja Żydów podczas II wojny światowej w Tarnowie oraz zabytki kultury żydowskiej w Tarnowie.


Zespół Szkół Technicznych w  Tarnowie
Opiekun projektu: Wioletta Górowska-Kmieć

  • Nomina Rosae
  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu
  • MCDN
  • MCDN
  • MCDN
  • MCDN
  • MCDN
Projekt w całości finansowany ze środków Województwa Małopolskiego