Dowiedz się więcej na temat projektu „Ciemności Kryją Ziemię”

Zgłoszenia

II Etap projektu

Zachęcamy do zgłaszania się do kolejnego etapu projektu „Ciemności Kryją Ziemię”.

II etap projektu rozpocznie się wyjazdem studyjnym szlakiem histori żydowskiej regionu i Polski do Miejsca Pamięci w Bełżcu, Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej i Muzeum Polin w Warszawie. W trakcie wyjazdu odbędą się także warsztaty, które pozwolą na refleksję na temat długiej historii obecności Żydów na ziemiach polskich, historii Zagłady i działalności Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Wyjazd uzupełniony będzie warsztatami psychologicznymi w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, które odbęda się wiosną 2019 roku i które mają wyposażyć nauczycieli w narzędzia do pracy z młodzieżą nad tematami, których dotyczy projekt.

Nauczyciele, którzy zgłoszą się do II etapu projektu deklarują chęć pracy z grupą młodzieży (ok. 4–10 osób) w ciągu nadchodzącego roku szkolnego, aby przygotować ich do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym 2019 roku. Zgłoszenie nauczyciela/edukatora do II etapu powinno zawierać skróconą informację o projekcie, który nauczyciel planuje przeprowadzić z uczniami. Działania mogą obejmować opracowanie źródeł historycznych, gromadzenie historycznych relacji słownych w postaci nagrań lub transkrypcji, edukacyjne działania lokalne dla rówieśników, opieka nad pomnikami, miejscami pamięci i cmentarzami w swojej miejscowości, tworzenie reportarzy, prezentacji, wystaw lub innych form edukacyjno-artystycznych, organizowanie konkursów fotograficznych, literackich lub plastycznych etc. Temat: lokalna historia żydowska (w tym także tematyka Holokaustu i Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata)

 

Terminy:
— Wyjazd studyjny 17–18.11.2018
— Warsztaty uzupełniające: wiosna 2019
— Czas na praca z młodzieżą nad projektem lokalnym: listopad 2018–czerwiec 2019
— Rozpoczęcie III etapu projektu: wrzesień 2019

Na zgłoszenia czekamy do 12 listopada pod adresem historia@pbwnowysacz.pl!
(ilość miejsc ograniczona. decyduje kolejność zgłoszeń)

I Etap projektu (archiwum):

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli na konferencje organizowane w ramach projektu:

FORMULARZ W FORMACIE PDF DO POBRANIA

FORMULARZ W FORMACIE DOC DO POBRANIA

 

  • Nomina Rosae
  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu
  • MCDN
  • MCDN
  • MCDN
  • MCDN
  • MCDN
Projekt w całości finansowany ze środków Województwa Małopolskiego